Dr. Spitzer Jenő

Jogi diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2017-ben szereztem meg. Tanulmányaim alatt érdeklődésem középpontjába a nemzetközi jog került, kiváltképpen az ENSZ Alapokmányban lefektetett önvédelmi klauzula jelenkori kihívásai, így a gerilla hadviselés és a nemzetközi terrorizmus által egyre jelentősebbé váló nem állami szereplőkkel szembeni alkalmazhatóság egyes kérdései. Jelenleg a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának jogász tisztjeként tevékenykedem. Az ágazati szabályozás elvárásai és az érdeklődési területem megkerülhetetlenül munkálta ki a belső jogi aspektusokban való elmerülést, így a különleges jogrend közjogi és összehasonlító jogi vizsgálata a kutatási területeimhez csatlakozott.

Véleményem szerint a bipoláris világrend genezisénél felálló nemzetközi jogrend az elmúlt évtizedek alatt számos alkalommal mutatta meg az akkori elképzelések meghaladottságát, a határozott megoldások azonban a sajátos állami értelmezések árnyékába szorultak. Az unipoláris világrend jelenkori alkonya ezt a jelenséget csak még markánsabbá tette, az átalakulást az információs korszak és a kibertér pedig a sokszorosára gyorsította. A nemzetközi jogi és hadijogi környezet alapjaiban kell, hogy szembenézzen e halogatás árával, ezért a közeljövő egyik legizgalmasabb jogterületének tartom.