Dr. Király Péter Bálint

2017-ben szereztem meg jogász diplomámat a Széchenyi István Egyetemen, ahol jelenleg doktorandusz hallgató vagyok és közigazgatási, valamint pénzügyi jogot oktatok. Az egyetemi éveim alatt a devizahiteles perekkel és a makroprudenciális politikával foglalkoztam. PhD disszertációm témája a blokkláncok, okos szerződések és kriptovaluták pénzügyi jogi vonatkozásai, de emellett írtam tanulmányokat a videomegosztó platformok, továbbá a videojátékok problémáinak jogi aspektusairól is. Ahogy mondani szokás, a jogász a társadalom mérnöke. A körülöttünk lévő világ pedig rohamosan változik köszönhetően elsősorban a technológiai fejlődésnek. Ahhoz, hogy a jogászság továbbra is el tudja látni a feladatát, ismernie kell az új innovációkat, hiszen csak így képes időben felismerni és megoldani a velük járó jogi kihívásokat. Mindez álláspontom szerint csak úgy lehetséges, ha kilépünk a jogszabályok megszokott közegéből, és multidiszciplináris megközelítés révén állunk elő a megfelelő válaszokkal, úgy, hogy közben nem ellehetetlenítjük, hanem inkább támogatjuk az innovációt.