Dr. Karácsony Gergely

Hivatásom a jogtudomány, szenvedélyem a technológia. Kutatásaimat e két terület metszéspontján folytatom, arra keresem a választ, hogy az új technológiák, és a mesterséges intelligencia működése hogyan hat a jogra, megváltoztatja-e az évezredes jogi gondolkodást, illetve igényel-e önálló szabályozást. Jogász diplomámat summa cum laude minősítéssel a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem 2007-ben. Kutatói pályám elejétől fogva érdekeltek a jog és a technológia kihívásai, e témakörökben mind hazai, mind nemzetközi rendezvényeken tartottam előadást tudományos közösség, illetve technológiai vállalatok képviselői előtt egyaránt. PhD tudományos fokozatomat 2014-ben szereztem meg summa cum laude minősítéssel. A SmartLaw Kutatócsoport alapító tagjaként fókuszálom a kutatásaimat az új technológiák, így különösen a mesterséges intelligencia szabályozási kérdéseire, amely témakörben önálló monográfiám jelenik meg 2019-ben „Okoseszközök – okos jog?” címmel. Kutatói és oktatói feladataim mellett adatvédelmi tanácsadóként dolgozom, ügyfeleim között számos informatikai fejlesztő és szolgáltató cég szerepel, így ötvözni tudom az elméleti tudásomat a gyakorlati tapasztalatokkal.