Dr. Glavanits Judit

A szombathelyi Bolyai Gimnázium öregdiákjaként diplomámat az ELTE ÁJK Győri Tagozatán szereztem, ahol azóta is tanítok. 2016-tól tanszékvezető egyetemi docensként a Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszéket vezetem, ahol nemzetközi kereskedelmi jogi tárgyakat oktatok magyar és angol nyelven, illetve az alternatív vitarendezéssel összefüggő kurzusokat tartok. Kutatási területeim már a korai egyetemi évektől a pénzügyi jog és nemzetközi pénzügyek voltak, PhD disszertációmat a kockázati tőkebefektetések jogi kérdéseiről írtam. 2011-től figyelmem a közbeszerzések felé fordult, jelenleg is felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként (FAKSZ) dolgozom az egyetem mellett. A technológiai változások nem csak a pénzügyi szektor vonatkozásában, hanem általában a kereskedelmi kérdéskörben is foglalkoztatnak. Legújabb kutatásaimban a fizetési rendszerek és modellek blokklánc alapú megvalósításának elméletével és gyakorlatával foglalkozom, valamint az okosszerződések (smart contracts) és okosvárosok (smart city) nemzetközi kereskedelmi szerepével.