AI Wise

kreatív pályázat a mesterséges intelligencia iránt érdeklődő diákoknak

A Digitális Közösségek Fejlesztéséért Egyesület „AI Wise” címmel kreatív pályázatot hirdet. Az Egyesület a felforgató és innovatív technológiák jogi-társadalmi környezetével és biztonsági hatásaival foglalkozik, tagjai elkötelezettek a fenntartható fejlődés mellett, hisznek abban, hogy a technológia átgondolt és tudatos használatával az emberiség egésze gazdagodhat. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a mesterséges intelligencia által generált tartalmak, a mesterséges intelligenciát alkalmazó programok veszélyeire, egyúttal közös gondolkodásra ösztönözze a résztvevőket azok életünkre gyakorolt hatásairól.

A benyújtható pályamunkák: Pályázni olyan piktogramokkal (informatív képekkel) és hozzá tartozó magyarázattal lehet, amelyek a mesterséges intelligencia veszélyeire hívják fel a figyelmet, vagy éppen javasolt alkalmazási módjáról tájékoztatnak, illetve amelyeket a mesterséges intelligenciát használó programok megjelölésére lehetne használni. Mesterséges intelligencia felhasználásával készült pályamunkák nem nyújthatók be 

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely köznevelési intézmény (általános iskola, gimnázium, technikum...stb.) 18 évesnél fiatalabb diákja. Nem pályázhatnak a Digitális Közösségek Fejlesztéséért Egyesület közeli hozzátartozói.

Technikai feltételek Az elkészült piktogramokat PDF vagy JPG formában, elektronikusan lehet beküldeni. A pályaműveket a következő e-mailcímre várjuk: kiraly.peter@smartlawresearch.hu

Kérjük, hogy az emailben add meg a neved, az iskolád nevét, osztályodat és elérhetőségedet (telefon, Messenger...) Kérlek írj magyarázó szöveget is, hogy miért ezt az ábrázolást használtad.

Beadási határidő: 2024. február 16.

Eredményhirdetés várhatóan: 2024. február 22.

A legjobb piktogramok készítői pénzdíjazásban és elismerő oklevélben részesülnek, valamint a legjobb pályaműveket az Egyesület honlapján is közzé tesszük.

A pályázattal kapcsolatos további információkért forduljon Dr. Király Péter Bálinthoz a kiraly.peter@smartlawresearch.hu e-mail címen.

A pályázó jogszavatossággal tartozik azért, hogy a beadott pályamunka nem sérti harmadik személyek jogait (különösen szerzői jogait), és nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a pályamunka felhasználását akadályozná vagy korlátozná. A pályázat benyújtásával a pályázó ingyenes, nem kizárólagos, földrajzi és időbeli korlát nélküli, minden felhasználási módra kiterjedő, nem kereskedelmi célú, terjedelmi korlátok nélküli, az átdolgozás és a terjesztés jogát magában foglaló, átruházható és további allicenciába adható felhasználási jogot enged a Digitális Közösségek Fejlesztéséért Egyesület számára. A felhasználás során a pályázó, mint szerző neve feltüntetésre kerül. A pályázói adatokat az Egyesület a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulást személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez. Az Egyesület a pályázók személyes adatait a pályázat szervezése céljából, illetve a velük történő kapcsolattartás érdekében kezeli. A kezelt személyes adatok köre: név, iskolája neve, email, telefonszám.

A pályaművek elkészítéséhez kis gondolatébresztő olvasmány itt olvasható.

Posted in Események on Jan 17, 2024