Dr. Keserű Barna PhD

Jogász diplomámat 2012-ben szereztem a győri Széchenyi István Egyetemen, summa cum laude minősítéssel. Már az egyetemi évek során is a műszaki tudományokat és a jogtudományt ötvöző szellemi tulajdonjogi kérdésekkel kezdtem el foglalkozni, és ez az érdeklődés később is megmaradt. A győri jogi karon folytatott doktori tanulmányaim során a szellemi tulajdonjogok és a fenntartható fejlődés kapcsolódási pontjait vizsgáltam, amely témában írott disszertációmmal 2016 őszén PhD fokozatot szereztem, ezt követően pedig egyetemi adjunktusi kinevezést kaptam, és jelenleg is az egyetem jogi karán oktatok. Azóta a modern technológiák által felvetett problémák jogi aspektusait kutatom, így többek között a mesterséges intelligencia, az önvezető autók, a blockchain és smart contract vagy éppen a nanotechnológia területét vizsgálom. Mind oktatóként, mind pedig az ügyvédi tevékenységem során igyekszem a kutatással elért eredményeket a gyakorlatba átültetni.

Kapcsolat - Contact Information

Email: keserubarna89@gmail.com