Dr. Kelemen Roland

2010-ben kezdtem jogi tanulmányaimat, amelyet 2015-ben cum laude (4,5-es átlaggal) minősítéssel zártam. Tanulmányaim végeztével felvételt nyertem a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolába, ahol 2018-ban szereztem abszolutóriumot. 2015 októberétől egyetemi tanársegédként oktatok a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékén, emellett pedig 2017 júliusától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének tudományos munkatársa vagyok. Kutatási területeim a katonai büntetőjog története, a különleges jogrend elméleti és történeti aspektusai, a kibertéri folyamatok jogi vonzatai, valamint a sajtószabályozás történeti kérdései. Katonai joggal kapcsolatos kutatásaimért 2018 májusában a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta részemre a Honvédelmi Miniszter.

Dr. Roland Kelemen

I started my legal studies in 2010, and graduated with Cum Laude honours in 2015. After completing my studies, I was admitted to the Postgraduate School of Law and Political Sciences of Széchenyi István University, where I got my pre-degree certificate in 2018. Since October 2015, I teach as an assistant professor at the Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences of Széchenyi István University, and since July 2017 I am a research fellow at the Faculty of Military Science and Officer Training of the National University of Public Service. My research areas are the history of military criminal law, the theoretical and historical aspects of the state of exception, the legal implications of cyberspace processes and the historical issues of press regulation. For my military law researches in 2018 the Minister of Defense awarded me with the "Third Degree of Honorific Award for Home Defense" (Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozata).

Kapcsolat - Contact Information

Email: kelemenr85@gmail.com