Dr. Glavanits Judit

A szombathelyi Bolyai Gimnázium öregdiákjaként diplomámat az ELTE ÁJK Győri Tagozatán szereztem, ahol azóta is tanítok. 2016-tól tanszékvezető egyetemi docensként a Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszéket vezetem, ahol nemzetközi kereskedelmi jogi tárgyakat oktatok magyar és angol nyelven, illetve az alternatív vitarendezéssel összefüggő kurzusokat tartok. Kutatási területeim már a korai egyetemi évektől a pénzügyi jog és nemzetközi pénzügyek voltak, PhD disszertációmat a kockázati tőkebefektetések jogi kérdéseiről írtam. 2011-től figyelmem a közbeszerzések felé fordult, jelenleg is felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként (FAKSZ) dolgozom az egyetem mellett. A technológiai változások nem csak a pénzügyi szektor vonatkozásában, hanem általában a kereskedelmi kérdéskörben is foglalkoztatnak. Legújabb kutatásaimban a fizetési rendszerek és modellek blokklánc alapú megvalósításának elméletével és gyakorlatával foglalkozom, valamint az okosszerződések (smart contracts) és okosvárosok (smart city) nemzetközi kereskedelmi szerepével.

Dr. jur. Judit GLAVANITS, PhD

I've graduated on ELTE University Faculty of Law in Győr, where I teach ever since. From 2016 I am heading the Department of Public and Private International Law holding lectures on the field of international commercial law in Hungarian and English language, and also have courses on ADR (alternative dispute resolution). My research areas are financial law and international financial issues from the beginning, I made my PhD thesis on the legal aspects of venture capital financing. My field of interest turned in 2011 to public procurement law, and I am now working also as an official public procurement consultant. The IT revolution is in my research focus not only in financial questions, but also from the aspect of international commercial relations. My current researches are examining the payment methods and models including blockchain technology, and the theory and practice of smart contracts and smart city projects.

Kapcsolat - Contact Information

Email: glavanitsjudit@gmail.com